TÓSZEGI ZSUZSANNA

HONLAPJA

Publikációk 1980-2012 válogatott lista

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD

Válogatott publikációs lista 1980-2012

Könyvek, könyvrészletek

Világraszóló magyar tudományos és műszaki teljesítmények. In: Stratégiai kutatások 2009-2010. Kutatási jelentések. Magyar Tudományos Akadémia – Miniszterelnöki Hivatal. Budapest, MTA–MeH, 2010. pp. 325-348.

Digital Libraries Need Digital Librarians. In: Advances in Library Administration and Organization. Bingley : Emerald, 2009. pp. 73-98

Digitalizálás – örömolvasás: pro és kontra. In: Korszerű könyvtár. Budapest, Raabe, 2006

Multimédia a könyvtárban. Budapest, Akadémiai Kiadó, 1997. 315 o. Melléklete: Bibliotheca multimediana CD-ROM

A képi információ. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 1994. (Az Országos Széchényi Könyvtár füzetei, 6.) A doktori disszertáció anyaga.

Könyvtárosok kézikönyve I., Alapvetés. Dokumentumok, információhordozók.  Budapest, Osiris, 1999 (társszerző) (Osiris kézikönyvek)

Információ és nyilvánosság Magyarországon. Avagy hogyan válnak a könyvtárak az állami információközvetítés eszközeiből az információhoz való szabad hozzáférés eszközeivé. In: Magyar Informatikusok II. Világtalálkozója. 2000. június 5-8. 2. köt. Budapest, LSI Informatikai Oktatóközpont – A Mikroelektronika Alkalmazásának Kultúrájáért Alapítvány, 2001 (társszerző)

A CD-ROM-ok és a multimédia szerepe a gyermekkönyvtárakban. In: A média hatása a gyermekekre és fiatalokra II. Dobogókő, 2000.
Budapest, Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesület, 2001 (Kobak Könyvsorozat)

Segítség, behálóztak! Számítógép és Internet a mindennapokban. Budapest, Műszaki Könyvkiadó, 1997, (2. kiadás: 1999, 3. kiadás: 2000) (társszerző)

Mezőgazdasági és élelmiszeripari könyvtárosok kézikönyve. Budapest, Agroinform, 1981. (szerkesztő és társszerző)

Divertimento. Magyar költők Bartók Béláról. (szerkesztő) Budapest, NPI, 1980

Válogatott tanulmányok, cikkek

A web 2.0 és az online identitás. In: Könyv és Nevelés, 15. évf., 2013. 1. sz.
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_web_20_es_az_online_identitas

Az elektronikus kormányzati fejlesztések tapasztalatai a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 7. (117.) évf., 2012. 114-128.p.

Közösségi tudásmegosztás és online grafittik – gyakran ismételt kérdések a tízéves Wikipédiáról. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 58. évf., 2011. 7. sz. 290-299.p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5522&issue_id=528

Felhasználóorientált weblapok. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 6. (116.) évf., 2011. február, 117-123.p.

E-book kontra nyomtatott könyv. In: Könyv és Nevelés, 13. évf., 2011. 3. szám. p. 85-87.

Elektronikus hatósági szolgáltatások a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 6. (116.) évf., 2011. december, 174-182.p.

A biztonságos internethasználat egyes kérdéseiről. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 57. évf., 2010. 11-12.sz. 475-483.p. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?id=5420&issue_id=521

A túlzott képernyőhasználat hatása az identitás alakulására. In: Könyv és Nevelés, XII. évf., 2010. 1. sz. 42-52.p. http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/konyv_es_neveles/a_tulzott_kepernyohasznalat_hatasa_az_identitas_alakulasara

Az Európai Szabadalmi Akadémia a felhasználóorientált weblapokról. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 4. 114. évf., 2009. február, 122-132. p. http://www.sztnh.gov.hu/kiadv/ipsz/200902-pdf/07.pdf

Az internethasználat pszichológiai és társadalmi haszna és veszélyei. In: Mi Újság. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, 2009. július-augusztus. 4-6. p.

Az olvasás trónfosztása? : Adalékok a könyvből, illetve a képernyőről való olvasás kérdéséhez. In: Könyv és Nevelés, XI. évf., 2009. 4. sz. 26-38. p. http://epa.oszk.hu/01200/01245/00044/tzs_0904.htm

Mit kell tudnia ma egy könyvtárosnak? : Az informatikus könyvtárosok szakmai kompetenciái. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros. 17. évf., 2008. 7. szám 17-25.o.

Az informatikus könyvtáros hallgatók által elsajátítandó tudásanyag és szakmai kompetenciák a bolognai képzési rendszerben. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 55. évf., 2008. 10. sz. 470-480. old.

Az MSZH online információs szolgáltatásai. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 55. évf. 2008. 11-12. sz. 511-522. old.

A felhasználót középpontba állító, új szemléletű iparjogvédelmi portálok fejlesztése. In: Tudományos és műszaki tájékoztatás : könyvtár-és információtudományi szakfolyóirat, ISSN 0041-3917, 2008. (55. évf.) 11-12. sz. 544-547. old.

Homepage activities of the Hungarian Patent Office (HPO) in 2008. http://www.mszh.hu/English/hirek/Hompage_activities.pdf

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában 2. In: Könyvtári Figyelő, 17.évf. 2007. 4. szám 775-788.o.

Könyvtár- és információtudományi képzés Európában. In: Könyvtári Figyelő, 17.évf. 2007. 3. szám 509-522.o.

A „tömegkommunikáció varázstalanítása” – az értékszociológia eszközeivel. In: Magyar Tudomány, 167.évf. 2007. 11. szám 1511.o. http://www.matud.iif.hu/07nov/20.html#f

Szabadalmi Információs Konferencia Rigában. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2.(112.)évf. 2007. 6. szám 152-160.o.

A könyvdigitalizálás egyes kérdései. In: Magyar Tudomány, 166.évf. 2006. 11. szám 1367-1384.o. http://www.matud.iif.hu/06nov/13.html

A szerzői jogok védelmét szolgáló digitális technológia. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf. 2006. 10. sz. http://tmt.omikk.bme.hu/show_news.html?sid=283e402db6a2f4fb9953df7cadcb27c0&issue_id=476&id=4533

A szövegdigitalizálás döntési folyamata. In: Könyvtári Figyelő, 16.évf. 2006. 2. szám 245-260.o. http://www.ki.oszk.hu/kf/2006/2/toszegi.html

Amikor a tudás versenyképesség-növelő értékké válik. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006. 2. szám 69-76.o.

Az EPIC és a PATINNOVA konferenciáról. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 1.(111.) évf. 2006. 4. szám 151-155.o.

Dizájn konferencia Helsinkiben. Joining forces – international conference of design research. In: Építészfórum (2005) http://epiteszforum.hu/?q=node/864

Geselius, Lindgren, Saarinen és Aalto. Útibeszámoló 2. rész. In: Építészfórum (2005) http://epiteszforum.hu/?q=node/4361

The influence of European copyright on Hungarian libraries. In: Information Society without Borders: Re-Establishing and Development of the Cross-Border Cooperation within the Information Studies and Librarianship. http://www.ikaros.cz

The John von Neumann Digital Library. In: International Journal on Digital Libraries, Vol. 4, No 1, 2004

A digitalizálás és a szerzői jogok. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2004. 2. szám

Az irodalmi Nobel-díj hatása a Neumann János Digitális Könyvtár életére. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 2003. 3. szám (társszerzőként)

A Nemzeti Audiovizuális Archívum projekt. In: Könyvtári Figyelő, 2003. 1. szám A DELOS konferencián elhangzott előadás átdolgozott változata

Digitization of the Hungarian Cultural Heritage. In: Uporabna Informatika. 2004. Slovensko Drustvo Informatika, Ljubjana, 2004.
http://www.dsi2006.si/2003/vabljena.asp

Digitalizálási eredmények a közgyűjteményekben – egy felmérés tanulságai. In: Könyvtári Levelező/lap, 14.évf. 2002. 10.sz. 10-12.p.

A Nemzeti Audiovizuális Archívum kialakítására vonatkozó projekt eredményei. In: eVilág, 2002. szeptember

A hazai digitális könyvtárak szerepe a kulturális örökség digitalizálásában és hozzáférhetővé tételében˙= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás,  49.évf. 2002. 4.sz.  143-148.p. 
Az Age of New Learning: How Museums and Libraries help to develop a Learning Society című konferencián 2002. febr. 11-én elhangzott előadás bővített szövege

Az új modus legendi: nemcsak a számítógép miatt változik a könyvolvasás˙= Könyv és Nevelés, 3.évf. 2001. 2.sz.  24-29.p.

A digitális könyvtár mítosza. In: Iskolakultúra, 10.évf. 2000. 4.sz. 14-19.p.

Ungarn. Information und Öffentlichkeit, Zehn Jahre ungarisches Bibliothekswesen: 1989-1999. Eine Bestandsaufnahme. Budapest, Goethe Institut, 2000. (szerzők: Hegyközi Ilona, Murányi Lajos, Tószegi Zsuzsanna)

Digitalizálás, olvasás, könyvtár. In: Olvasásfejlesztés az iskolában és a könyvtárban, 1999. 133-143.p. ill.

Elfogult tanúvallomás a magyar CD-ROM-okról. Megjelent az 1999. évi Frankfurti Könyvvásár honlapján

A Neumann-ház fejlesztési projektjei: az SGML szabvány alkalmazása, az Internet-források katalogizálása, a digitalizálási technológia kialakítása. A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) projekt. [Előadáskivonat]. In: Könyvtári Levelező/lap,  11.évf. 1999. 4.sz.  3-4.p. 

A tartalom gazdái. Információk elektronikus piaca. In: Új Alaplap,  1999. ápr.  10-11.p.

Könyvtáros kerestetik. Katalogizálható-e a Háló?. In: Új Alaplap, 1999. ápr.  7-9.p.  Bibliogr.

Adattár a karmelita kolostorban. Könyvtár a kizárólag számítógéppel olvasható dokumentumoknak˙= Magyar Nemzet, 1999. okt. 8.

Elképzelések a Neumann János Multimédia Központ és Digitális Könyvtárról˙= Tudományos és Műszaki Tájékoztatás,  45.évf. 1998. 1.sz.  29-34.p.

Robinson esete a számítógéppel - avagy a multimédia és az olvasás. In: Írás Tegnap és Holnap.  1.évf. 1998. 1.sz.  [5]p.  Bibliogr.

A külföldi folyóiratok központi katalógusának helyzete a fejlesztési elképzelések tükrében. In: Könyvtári Figyelő, 7.évf., 1997. 2.sz., 226-235.o.

A katalógusfiókból a képernyőre – a francia könyvtári katalógusok retrospektív feldolgozása. In: Könyvtári Figyelő, 7.évf., 1997. 2.sz., 275-285.o.

A Mitterand Könyvtár születése. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1997. május, 36-40.o.

Elektronikus könyvek - pro és kontra. A Révai elveszett "nagysága" ; kincses Kálti Krónika. In: Új Alaplap,  14.évf. 1996. 10.sz.  9-10.p.

A legújabb multimédia CD-ROM-ok. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1996. január, 38-45.o.

Balassi, Bartók és a Biblia sugárlemezen : Kis CD-ROM történelem Magyarországon. In: Népszabadság, 1996. április 15. 31.o. Interklikk melléklet (másodközlés: OSZK Híradó,  39.évf. 1996. 3/4.sz.  24-25.p.)

Hozzászólás helyett - néhány adat a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa NPA adatbázisából. In: Könyvtári Figyelő, 42. évf., 1996. 2.sz., 258-259.o.

"Mondd, te kit választanál?" : Helyzetjelentés a hazai Internet-szolgáltatókról. In: Új Alaplap, 14.évf., 1996. 3.sz., 13-14.o.

Szolgáltatások kínálata : Ahány (gép)ház, annyi szokás? In: Új Alaplap, 14.évf., 1996. 3.sz., 15-16.o.

Út a virtuális könyvtárig. Egy szakma vívódásai. In: Új Alaplap, 14.évf. 1996. 10.sz.  6-7.p.

Van-e még szamárfül a papír nélküli könyvtárban?. In: Új Pedagógiai Szemle, 46. évf., 1996. 3.sz., 116-119.o.

A CD-ROM és az adatbázisok. Volt mit, és volt mivel˙= Új Alaplap,  13.évf. 1995. 6.sz.  7-8.p.

Elektronikus szöveg- és levéltárak az Interneten. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995. augusztus,  42-46.o.

A magyar CD-ROM kiadás első évei. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42.évf. 1995. 11-12.sz., 432-436.o., és  ABCD Interaktív Magazin, 2.évf. 1995. 2.sz.

Informatika és multimédia . In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 42.évf. 1995. 11-12.sz., 462-464.o.

Kommunikációs protokollok. In: Új Alaplap, 13.évf. 1995. 10.sz., 30-31.o.

Magyar multimédia CD-ROM-ok az oktatásban. In: Média - kommunikáció, 32.évf. 1995. 7‑10.sz. 77-80.o.

Multimédia marketing. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 4.sz., 17-18.o.

Új "vonalakon" az online lekérdezés. Gondolatok a könyvtárban... In: Új Alaplap.  13.évf. 1995. 10.sz.  11-14.p.

A "fényes lemezek" nemzedéke. Az optikai információtárolás˙= Új Alaplap,  13.évf. 1995. 6.sz.  5.p.

A Nemzeti Periodika Adatbázis (NPA) rendszer bővítése a rendelési és a könyv­tárközi kölcsönzési alrendszerrel; felké­szülés az osztott katalogizálás bevezeté­sére. In: Tudományos és Műszaki Tájékoz­tatás, 41.évf. 1994. 3-4.sz., 109-115.o.

Az ORACLE Libraries integrált könyvtári rendszer. In: Tudományos és Műszaki Tájé­koztatás, 41.évf. 1994. 11-12.sz., 448-455.o.

Magfolyóiratok Magyarországon. Felmérés a magyar könyvtárakban található szakfolyóiratokról a Science Citation Index, Journal Citation Reports, Subject Category Listing (1988) alapján. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 41.évf. 1994. 11/12.sz.  431-439.p.  Bibliogr.

Az NPA CD-ROM adatbázis használata az orvosi könyvtárakban. In: Orv.könyvt.  33.évf. 1993. 2.sz.  103-113.p.

A Nemzeti Periodika Adatbázis CD-ROM-on. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros,  1993. nov.  20-25.p.

A képi információ. Eltérések és hasonlóságok a szöveges és a képi információ észlelésében, leképezésében; új médiumok az információfeldolgozásban és -közvetítésben. In: Könyvtáros,  42.évf. 1992. 3.sz.  131-135.p.

Elképzelések a Nemzeti Periodika Adatbázis fejlesztésére˙= Könyvtári Figyelő, Új folyam 2.évf. 1992. 3.sz.  403-414.p.  Bibliogr.

A Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa Magyarországon. In: OSZK H.  35.évf. 1992. 3/4.sz.  9-10.p.

Mit nyújt, mit nyújthat a számítógép az olvasóknak és a könyvtárosoknak?. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 39.évf. 1992. 11/12.sz.  502-505.p.  Bibliogr.

Hipertext, hipermédia. In: Könyvtáros.  41.évf. 1991. 7.sz.  385-388.p.

Bős-Nagymaros és az NPA. In: OSZK Híradó, 34.évf. 1991. 1/2.sz.  6-8.p.

Optikai információtárolás. Szemle. In: Könyvtári Figyelő, Új folyam. 1.évf. 1991. 4.sz.  623-629.p.  Bibliogr.

Hol van Európa határa? Eredeti műalkotások a könyvtárakban a Lajtán innen és túl. In: Könyvtáros,  40.évf. 1990. 3.sz.  156-158.p. 

Lehet-e egy könyvtárnak ars poeticája?. In: Könyvtáros,  40.évf. 1990. 5.sz.  289-296.p.

Informare necesse est - avagy első kísérlet a képi információ meghatározására. In: Könyvtári Figyelő,  35.évf. 1989. 3.sz.  266-278.p.  Bibliogr. 

A Nemzeti Periodika Adatbázis online szolgáltatásai. In: Könyvtáros.  39.évf. 1989. 10.sz.  578-581.p.

Lézerlemez a könyvtárban. In: Pedagógiai Technológia,  10.évf. 1989. 4/5.sz.  95-96.p.

A Nemzeti Periodika Adatbázis eredményei - tervek a továbbfejlesztésre˙= Könyvtári Figyelő,  35.évf. 1989. 2.sz.  135-150.p.  Bibliogr. (társszerzőként)

A CCN, az NPA és kapcsolataik˙= Könyvtári Figyelő, 34.évf. 1988. 2/3.sz.  206-208.p. 

Hozzászólások "Az ipari forma archiválása" című cikksorozathoz. In: Ipari Forma, 10.évf. 1986. 1.sz.  28-29.p.

Bemutatjuk a Magyar Iparművészeti Főiskola Könyvtár és Információs Központját. In: Könyvtáros, 34.évf. 1984. 12.sz.  744-748.p.

Magyar CD-ROM-ok diszkográfiája. In: Új Alaplap, 13.évf. 1995. 6.sz. pp.16-17., 14.évf. 1996. 1.sz. 15.o., 1996. 12.sz. 31.o., 1997. 7. sz. 36-37.o.  (utánközlés a Könyvtári Levelező/lapban, pl. 1996. 4.sz. 12-13.p.)

Multimédia CD-ROM-ok

Múzeumi séták Budapesten. Multimédia CD-ROM magyar, angol, német, francia és olasz nyelven. Budapest, : Neumann Kht., 1999 (főszerkesztő és társszerző)

Bibliotheca Hungarica. A magyar könyvtárak egy ezredév tükrében. Multimédia CD-ROM magyar, angol és német nyelven. Budapest, Neumann Kht., 1999 (főszerkesztő és társszerző)

Recenziók, kisebb írások

Ujvári János. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 21. évf., 2012. 8. sz. 52.53.p.

Irányított fehérjeevolúció. Interjú Pál Gáborral. In: Élet és Tudomány, LXVII. évf., 2012. 20. sz. 620-621.p.

A Nagy Ország Nagy Hegye. A Denali Nemzeti Park Alaszkában. In: Élet és Tudomány, LXVII. évf., 2012. [megjelenés alatt]

Élethivatása a pedagógia szolgálata – tisztelgés Jáki László hatod évszázados munkássága előtt. In: Könyv és Nevelés, 13. évf., 2011. 2. szám

A közjó szolgálatában – megjelent a Keszthelyi életrajzi lexikon. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 19. évf., 9. sz., 2010. 57-60.p.

Néhány nap Japán régi és új fővárosában. In: Építészfórum. 2009. december 4. http://www.epiteszforum.hu/node/14630

Tanulmánykötet az iparművészet változó szerepéről. In: Magyar Tudomány, 167. évf., 2007. 1. sz. 117-119.o.

Bővül az Európai Digitális Könyvtár. In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 53. évf., 2006. 11-12. szám

Az iparművészet szerepe a változó vizuális kultúrában. Könyvszemle. In: Építészfórum (2006). http://epiteszforum.hu/?q=node/2894

Alakítsuk át a tudást versenyképesség-növelő értékké. Szabadalmi innovációs és információs konferenciák Budapesten. In: Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle, 2005. december

Véleményem szerint. In: Metro, 2003. október 29.

Kiről szól a magyar információs társadalom stratégiája? In: Metro, 2003. május 7.

A Neumann-centenárium elé. In: Mi Újság (az NJSZT Hírlevele), 2002. december - 2003. január

Interjú Sík Zoltán informatikai kormánybiztossal. In: Könyvtári Levelező/lap, 2001/6. A riportot készítette Tószegi Zsuzsanna és Sajó Andrea

Nonstop könyvtárak határok nélkül. Digitális olvasnivalók ezernél is több szerver kínálatában. [Riporter] Hargitai Miklós. In: Népszabadság, 2000. nov. 2.  17.p.  ill.

Királyok lézerlemezen : a Vazul-ág. In: CD Panoráma, 4.évf., 1997. 3.sz. 38.o.

A megértés kulcsa : roma CD. In: CD Panoráma, 4.évf., 1997. 1.sz. 37.o.

Pelikán a násfán : Magyar Nemzeti Múzeum. In: CD Panoráma, 4.évf., 1997. 2.sz. 36.o.

Az elveszett Paradicsom : Alfred Brehm: Az állatok világa. In: Windows Panoráma, 3.évf., 1996. 3.sz., 32-33.o.

Mesterlemez : Bartók-CD. In: CD Panoráma, 3.évf., 1996. 1.sz., 38.o.

Tanácskozmány a szépérzékről : Honfoglalás 896-1996 és Taneszköztár CD-ROM-ok. In: CD Panoráma, 3.évf., 1996. 4.sz. 38.o.

"Őseinket felhozád..." : millecentenáriumi CD-trió. In: CD Panoráma, 3.évf., 1996. 2.sz. 38‑39.o.

Gyereksarok : Manóka és Alice. In: CD Panoráma, 3.évf., 1996. 3.sz. 39.o. (társszerzőként)

Digitális kultúra pályázat . In: CD Panoráma, 3. évf., 1996. 4.sz., 47.o.

Etessétek az ég madarait! : Magyarország madarai és lepkéi CD-ROM. In: CD Panoráma, 3.évf., 1996. 4.sz. 39.o.

Internet-szolgáltatók Magyarországon. In: Népszabadság, 1996. április 15. 31.o. Interklikk melléklet

Jelentés a Külföldi Folyóiratok Központi Katalógusa 1995. évi munkájáról. In: OSZK Híradó, 39.évf., 1996. 3-4.sz., 13-16.o.

Alice Könyvországban. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995. február, 21-23.o.

Az információs bróker kézikönyve. Könyvszemle. In: Könyvtári Figyelő, 5. évf. 1995. 3.sz., 461-467.o.

CD az újszülöttosztályon. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 1.sz., 24-25.o.

Könyvespolcnyi tudomány. Encyclopaedia Britannica. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 1.sz., 32‑33.o.

Könyvtár(ny)i információ. Mi van a CD-ROM-on?. In: Új Alaplap, 13.évf. 1995. 6.sz.  9-10.p.

Könyvtári rendszerek bemutatkozása a Könyvfesztiválon. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1995. jún.  22-27.p.

Kutyavilág. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 3.sz., 36-37.o.

Limerick. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 4.sz. 37.o.

Megjelent az NPA/CD harmadik kiadása. In: OSZK Híradó, 1995. 7-8.sz. 21.o.

Snoopy és az angol. In: Windows Panoráma, 2.évf. 1995. 4.sz. 33-35.o.

Szeretet-konzerv. Parcel 301 . In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 3.sz. 35.o.

Szilárd adatbázison. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 3.sz. 30.o.

Térképek haladóknak. In: CD Panoráma, 2.évf. 1995. 1.sz., 32-33.o.

Hazatelepült a Nemzeti Periodika Adatbázis. In: OSZK Híradó,  37.évf. 1994. 11/12.sz.  17.p.

Interaktív Média Tagozat alakult. In: Könyvtári Levelező/lap, 1994. 8.sz., 17.o.

ABCD interaktív magazin. In: Computer Panoráma, 5.évf., 1994. 8.sz., 4.o.

Amikor szabadságra megy a szolgálatban lévő énünk... Beszélgetés Nyírő András­sal. In: Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 1994. október, 44-48.o.

Lezárult az NPA fejlesztését támogató OMFB mecenatúra pályázat. In: OSZK Híradó, 37.évf. 1994. 3-4.sz., 9.o.

Magfolyóiratok Magyarországon. In: Könyvtári Levelező/lap,  6.évf. 1994. 5.sz.  19.p.

Pergő tudás. Enciklopédiák multimédia CD-ROM-on. In: CD Panoráma, 1.évf. 1994. 1.sz., 44.o.

Passzív interaktivitás? Electricity and magnetism. In: CD Panoráma, 1.évf. 1994. 1.sz., 35.o.

Látogatás bukaresti könyvtárakban. In: OSZK Híradó, 36.évf. 1993. 7/8.sz.  21-23.p.

A Magyar Könyvtárosok Egyesületének sárospataki vándorgyűléséről˙= OSZK H.  35.évf. 1992. 7/8.sz.  12-13.p.

Az információtárolás "csodagyereke", a CD-ROM. In: OSZK H.  34.évf. 1991. 11/12.sz.  18-20.p.

Myriade a könyvtárakban. In: Számítástechnika,  4.évf. 1989. 49.sz.  13.p. 

Bemutatjuk a szegedi Élelmiszeripari Főiskola Könyvtárát. In: Könyvtáros, 36.évf. 1986. 3.sz.  170-173.p.

Előadások

1997–2012 között több mint 170 előadás

 

Budapest, 2012. december 2.

Dr. Tószegi Zsuzsanna PhD